ธ.กรุงไทย เปิดการซื้อขาย หุ้น DR จากบริษัทเกมส์จีนชื่อดัง – TENCENT80

ธ.กรุงไทย เปิดการซื้อขาย หุ้น DR จากบริษัทเกมส์จีนชื่อดัง – TENCENT80

ธนาคารกรุงไทย (KTB) ประกาศถึงการซื้อขาย หุ้น DR จากบริษัทเกมส์สัญชาติจีนชื่อดัง – TENCENT80 เริ่มขายตั้งแต่วันนี้ (26 เม.ย.) เป็นวันแรก (26 เม.ย. 2565) ธนาคารกรุงไทย พร้อมซื้อขาย DR – TENCENT80 วันแรก 26 เมษายนนี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 DR เทรดด้วยสกุลเงินบาท ตัดปัญหาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกนักลงทุนไทยลงทุนหุ้นเทคโนโลยีระดับโลก ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า กรุงไทยในฐานะธนาคารชั้นนำของไทย มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งการออมและการลงทุนแบบครบวงจร ล่าสุด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศ โดยเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ(DR) อ้างอิงหุ้นบริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (Tencent Holdings Limited) หรือ Tencent DR ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) และเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อ (IPO) เมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ราคาเสนอขายหน่วยละ 14.62 บาท

ขณะนี้ ธนาคารได้นำ Tencent DR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นักลงทุนที่สนใจ สามารถซื้อขาย Tencent DR ซึ่งใช้ชื่อย่อ “TENCENT80” ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยนักลงทุนสามารถลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้ทันทีผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง ลงทุนขั้นต่ำในตลาดรองเริ่มต้นเพียง 1 DR สามารถซื้อขาย DR ได้ต่อเนื่องตลอดวัน ไม่มีหยุดพักกลางวัน ทั้งนี้ การซื้อขาย DR เป็นสกุลเงินบาท ตัดปัญหาเรื่องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

Tencent DR ถือเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านการสื่อสารเป็นหลัก เจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ของจีนอย่างวีแชต(WeChat) มีบริการครอบคลุมกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟินเทค (Fintech) อย่าง WeChat Pay ที่มียอดธุรกรรมกว่าพันล้านธุรกรรมต่อวัน และเป็นบริษัทเกมระดับโลกอย่าง RoV, Clash of Clans และ PUBG

โดย Tencent เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีการวัดผลการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจหลักของธนาคารในการให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution ที่พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นในหลายๆด้าน

ทั้งในด้านการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนายกระดับตลาดทุนไทย 

นำเสนอผลิตภัณฑ์บริการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอขาย IPO ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ Tencent DR ที่ผ่านมายังได้ตอบโจทย์เรื่อง การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการจองซื้อแบบไร้กระดาษ (Paperless) ลดการเดินทางไปสาขา ทำรายการผ่านแอปพลิเคชันหรือระบบออนไลน์ได้ทันที

ซึ่งเป็นช่องทางที่นักลงทุนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนได้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม พร้อมมีระบบที่โปร่งใส ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยธนาคารมีแผนในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การลงทุนสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกระดับเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนภายใต้สภาวะตลาดโลกที่ผันผวน”

สำหรับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต Tencent ยังมีการลงทุนและพัฒนาธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจ cloud platform และมีพอร์ตลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Meituan, Sea, JD, Pinduoduo ส่งผลให้ Tencent ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก โดย Tencent มีปริมาณการซื้อขายหุ้น (Turnover) สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565) ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์นักลงทุนไทยที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

มติ ครม วันนี้ (มติคณะรัฐมนตรี 26 เม.ย. 2565) เห็นชอบอนุมัติ “เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ” โดยไฟเขียวหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10,896,444 ล้านคน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. – ก.ย. 2565 ดังนี้

ประชุมมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไป ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ เนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วย โดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางบิทคับ (Bitkub) จะออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์การล้มดีลของ SCBX ในวันนี้จะไม่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทบิทคับแต่อย่างใด

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป